<p id="3nhxw"><strong id="3nhxw"><small id="3nhxw"></small></strong></p>
     <p id="3nhxw"><strong id="3nhxw"><xmp id="3nhxw"></xmp></strong></p>

    1. 您的當前位置:首頁 > 品牌代理
     MOS管
     產品名稱 產品型號 VDS VGSV GS(TH) ID IDM RDS(ON) QG 封裝形式 下載
     MOS管,場效應管70V 80A MDV7088 70V ±25V 2-4V 92A 368A 5.3mΩ 89.3nC TO220 -
     LED驅動IC
     產品名稱 產品型號 輸入電壓 輸出電壓 輸出電流 工作效率 產品封裝 備注 下載
     低功耗熱釋電紅外人體感應芯片 QXRS012 2.8V~5.5V / 50mA / SOP-8 輸出延遲時間可調 -
     所有產品
     產品名稱 產品型號 品牌 型號 功能 備注 下載
     HT7727 DC-DC升壓芯片 HT7727 - - - - -
     HT7730 DC-DC升壓芯片 HT7730 - - - - -
     HT7733 DC-DC升壓芯片 HT7733 - - - - -
     HT7737 DC-DC升壓芯片 HT7737 - - - - -
     HT7750 DC-DC升壓芯片 HT7750 - - - - -
     BL8530 DC-DC升壓芯片 BL8530 - - - - -
     BL8530-271SM DC-DC升壓芯片 BL8530-271SM - - - - 點擊查看
     BL8530-301SM DC-DC升壓芯片 BL8530-301SM - - - - 點擊查看
     BL8530-303SM DC-DC升壓芯片 BL8530-331SM - - - - 點擊查看
     BL8530-331SM DC-DC升壓芯片 BL8530-331SM - - - - 點擊查看
     BL8530-361SM DC-DC升壓芯片 BL8530-361SM - - - - 點擊查看
     BL8530-401SM DC-DC升壓芯片 BL8530-401SM - - - - 點擊查看
     BL8530-501SM DC-DC升壓芯片 BL8530-501SM - - - - 點擊查看
     BL8530-282NR DC-DC升壓芯片 BL8530-282NR - - - - 點擊查看
     BL8530-302NR DC-DC升壓芯片 BL8530-302NR - - - - 點擊查看
     BL8530-332NR DC-DC升壓芯片 BL8530-332NR - - - - 點擊查看
     BL8530-362NR DC-DC升壓芯片 BL8530-362NR - - - - 點擊查看
     BL8530-402NR DC-DC升壓芯片 BL8530-402NR - - - - 點擊查看
     BL8530-502NR DC-DC升壓芯片 BL8530-502NR - - - - 點擊查看
     BL8530-201SM DC-DC升壓芯片 BL8530-201SM - - - - 點擊查看
     BL8530-271SM DC-DC升壓芯片 BL8530-271SM - - - - 點擊查看
     XC61CC1202MR 電壓檢測IC(芯片) XC61CC1202MR - - - - 點擊查看
     XC61CC1502MR 電壓檢測IC(芯片) XC61CC1502MR - - - - 點擊查看
     XC61CN2002MR 電壓檢測IC(芯片) XC61CN2002MR - - - - 點擊查看
     XC61CN1202MR電壓檢測IC(芯片) XC61CN1202MR - - - - 點擊查看
     XC61CN1502MR電壓檢測IC(芯片) XC61CN1502MR - - - - 點擊查看
     XC61CN1902MR電壓檢測IC(芯片) XC61CN1902MR - - - - 點擊查看
     XC61CN2002MR電壓檢測IC(芯片) XC61CN2002MR - - - - 點擊查看
     XC61CN2102MR電壓檢測IC(芯片) XC61CN2102MR - - - - 點擊查看
     XC61CN2202MR電壓檢測IC(芯片) XC61CN2202MR - - - - 點擊查看
     XC61CN2302MR電壓檢測IC(芯片) XC61CN2302MR - - - - 點擊查看
     XC61CN2402MR電壓檢測IC(芯片) XC61CN2402MR - - - - -
     XC61CN2502MR電壓檢測IC(芯片) XC61CN2502MR - - - - 點擊查看
     XC61CN2702MR電壓檢測IC(芯片) XC61CN2702MR - - - - 點擊查看
     XC61CN3002MR電壓檢測IC(芯片) XC61CN3002MR - - - - 點擊查看
     XC61CN3302MR電壓檢測IC(芯片) XC61CN3302MR - - - - 點擊查看
     XC61CN3502MR電壓檢測IC(芯片) XC61CN3502MR - - - - 點擊查看
     XC61CN3902MR電壓檢測IC(芯片) XC61CN3902MR - - - - 點擊查看
     XC61CN4002MR電壓檢測IC(芯片) XC61CN4002MR - - - - 點擊查看
     XC61CN4202MR電壓檢測IC(芯片) XC61CN4202MR - - - - 點擊查看
     XC61CN4402MR電壓檢測IC(芯片) XC61CN4402MR - - - - 點擊查看
     XC61CN5002MR電壓檢測IC(芯片) XC61CN5002MR - - - - 點擊查看
     XC61CN7002MR電壓檢測IC(芯片) XC61CN7002MR - - - - -
     XC61CC3302MR電壓檢測IC(芯片) XC61CC3302MR - - - - -
     XC61CC2702MR電壓檢測IC(芯片) XC61CC2702MR - - - - -
     XC61CC1502MR電壓檢測IC(芯片) XC61CC1502MR - - - - -
     XC61CC1202MR電壓檢測IC(芯片) XC61CC1202MR - - - - 點擊查看
     XC61CC2202MR電壓檢測IC(芯片) XC61CC2202MR - - - - 點擊查看
     XC61CN1502PR電壓檢測IC(芯片) XC61CN1502PR - - - - 點擊查看
     XC61CN1902PR電壓檢測IC(芯片) XC61CN1902PR - - - - 點擊查看
     XC61CN2002PR電壓檢測IC(芯片) XC61CN2002PR - - - - 點擊查看
     XC61CN2102PR電壓檢測IC(芯片) XC61CN2102PR - - - - 點擊查看
     XC61CN2202PR電壓檢測IC(芯片) XC61CN2202PR - - - - 點擊查看
     XC61CN2302PR電壓檢測IC(芯片) XC61CN2302PR - - - - 點擊查看
     XC61CN2402PR電壓檢測IC(芯片) XC61CN2402PR - - - - 點擊查看
     XC61CN2502PR電壓檢測IC(芯片) XC61CN2502PR - - - - 點擊查看
     XC61CN2702PR電壓檢測IC(芯片) XC61CN2702PR - - - - 點擊查看
     XC61CN3002PR電壓檢測IC(芯片) XC61CN3002PR - - - - 點擊查看
     XC61CN3302PR電壓檢測IC(芯片) XC61CN3302PR - - - - 點擊查看
     XC61CN3902PR電壓檢測IC(芯片) XC61CN3902PR - - - - 點擊查看
     XC61CN4002PR電壓檢測IC(芯片) XC61CN4002PR - - - - 點擊查看
     XC61CN4402PR電壓檢測IC(芯片) XC61CN4402PR - - - - 點擊查看
     XC61CN5002PR電壓檢測IC(芯片) XC61CN5002PR - - - - 點擊查看
     XC61CN7002PR電壓檢測IC(芯片) XC61CN7002PR - - - - 點擊查看
     BL8506電壓檢測芯片 BL8506 - - - - 點擊查看
     BL8506-10NRM電壓檢測芯片 BL8506-10NRM - - - - 點擊查看
     BL8506-12CRM電壓檢測芯片 BL8506-12CRM - - - - 點擊查看
     BL8506-15CRM電壓檢測芯片 BL8506-15CRM - - - - 點擊查看
     BL8506-13CRM電壓檢測芯片 BL8506-13CRM - - - - 點擊查看
     BL8506-14CRM電壓檢測芯片 BL8506-14CRM - - - - 點擊查看
     BL8506-18CRM電壓檢測芯片 BL8506-18CRM - - - - 點擊查看
     BL8506-19CRM電壓檢測芯片 BL8506-19CRM - - - - 點擊查看
     BL8506-20CRM電壓檢測芯片 BL8506-20CRM - - - - 點擊查看
     BL8506-21CRM電壓檢測芯片 BL8506-21CRM - - - - 點擊查看
     BL8506-22CRM電壓檢測芯片 BL8506-22CRM - - - - 點擊查看
     BL8506-23CRM電壓檢測芯片 BL8506-23CRM - - - - 點擊查看
     BL8506-24CRM電壓檢測芯片 BL8506-24CRM - - - - 點擊查看
     BL8506-25CRM電壓檢測芯片 BL8506-25CRM - - - - 點擊查看
     BL8506-27CRM電壓檢測芯片 BL8506-27CRM - - - - 點擊查看
     BL8506-30CRM電壓檢測芯片 BL8506-30CRM - - - - 點擊查看
     BL8506-33CRM電壓檢測芯片 BL8506-33CRM - - - - 點擊查看
     BL8506-35CRM電壓檢測芯片 BL8506-35CRM - - - - 點擊查看
     BL8506-36CRM電壓檢測芯片 BL8506-36CRM - - - - 點擊查看
     BL8506-39CRM電壓檢測芯片 BL8506-39CRM - - - - 點擊查看
     BL8506-40CRM電壓檢測芯片 BL8506-40CRM - - - - 點擊查看
     BL8506-42CRM電壓檢測芯片 BL8506-42CRM - - - - 點擊查看
     BL8506-44CRM電壓檢測芯片 BL8506-44CRM - - - - 點擊查看
     BL8506-45CRM電壓檢測芯片 BL8506-45CRM - - - - 點擊查看
     BL8506-50CRM電壓檢測芯片 BL8506-50CRM - - - - 點擊查看
     BL8506-70CRM電壓檢測芯片 BL8506-70CRM - - - - 點擊查看
     BL8506-15NRM電壓檢測芯片 BL8506-15NRM - - - - 點擊查看
     BL8506-19NRM電壓檢測芯片 BL8506-19NRM - - - - 點擊查看
     BL8506-20NRM電壓檢測芯片 BL8506-20NRM - - - - 點擊查看
     BL8506-21NRM電壓檢測芯片 BL8506-21NRM - - - - 點擊查看
     BL8506-22NRM BL8506-22NRM - - - - 點擊查看
     BL8506-23NRM電壓檢測芯片 BL8506-23NRM - - - - 點擊查看
     BL8506-24NRM電壓檢測芯片 BL8506-24NRM - - - - 點擊查看
     BL8506-25NRM電壓檢測芯片 BL8506-25NRM - - - - 點擊查看
     BL8506-27NRM電壓檢測芯片 BL8506-27NRM - - - - 點擊查看
     BL8506-30NRM電壓檢測芯片 BL8506-30NRM - - - - 點擊查看
     BL8506-33NRM電壓檢測芯片 BL8506-33NRM - - - - 點擊查看
     BL8506-35NRM電壓檢測芯片 BL8506-35NRM - - - - 點擊查看
     BL8506-36NRM電壓檢測芯片 BL8506-36NRM - - - - 點擊查看
     BL8506-39NRM電壓檢測芯片 BL8506-39NRM - - - - 點擊查看
     BL8506-40NRM電壓檢測芯片 BL8506-40NRM - - - - 點擊查看
     BL8506-42NRM電壓檢測芯片 BL8506-42NRM - - - - 點擊查看
     BL8506-44NRM電壓檢測芯片 BL8506-44NRM - - - - 點擊查看
     BL8506-50NRM電壓檢測芯片 BL8506-50NRM - - - - 點擊查看
     BL8506-70NRM電壓檢測芯片 BL8506-70NRM - - - - 點擊查看
     BL8506-60NRM電壓檢測芯片 BL8506-60NRM - - - - 點擊查看
     BL8506-09NSM電壓檢測芯片 BL8506-09NSM - - - - 點擊查看
     BL8506-12NSM電壓檢測芯片 BL8506-12NSM - - - - 點擊查看
     BL8506-13NSM電壓檢測芯片 BL8506-13NSM - - - - 點擊查看
     BL8506-14NSM電壓檢測芯片 BL8506-14NSM - - - - 點擊查看
     BL8506-15NSM電壓檢測芯片 BL8506-15NSM - - - - 點擊查看
     BL8506-19NSM電壓檢測芯片 BL8506-19NSM - - - - 點擊查看
     BL8506-20NSM電壓檢測芯片 BL8506-20NSM - - - - 點擊查看
     BL8506-21NSM電壓檢測芯片 BL8506-21NSM - - - - 點擊查看
     BL8506-22NSM電壓檢測芯片 BL8506-22NSM - - - - 點擊查看
     BL8506-23NSM電壓檢測芯片 BL8506-23NSM - - - - 點擊查看
     BL8506-24NSM電壓檢測芯片 BL8506-24NSM - - - - 點擊查看
     BL8506-25NSM電壓檢測芯片 BL8506-25NSM - - - - 點擊查看
     BL8506-27NSM電壓檢測芯片 BL8506-27NSM - - - - 點擊查看
     BL8506-30NSM電壓檢測芯片 BL8506-30NSM - - - - 點擊查看
     BL8506-33NSM電壓檢測芯片 BL8506-33NSM - - - - 點擊查看
     BL8506-34NSM電壓檢測芯片 BL8506-34NSM - - - - 點擊查看
     BL8506-35NSM電壓檢測芯片 BL8506-35NSM - - - - 點擊查看
     BL8506-36NSM電壓檢測芯片 BL8506-36NSM - - - - 點擊查看
     BL8506-39NSM電壓檢測芯片 BL8506-39NSM - - - - 點擊查看
     BL8506-40NSM電壓檢測芯片 BL8506-40NSM - - - - 點擊查看
     BL8506-42NSM電壓檢測芯片 BL8506-42NSM - - - - 點擊查看
     BL8506-44NSM電壓檢測芯片 BL8506-44NSM - - - - 點擊查看
     BL8506-45NSM電壓檢測芯片 BL8506-45NSM - - - - 點擊查看
     BL8506-50NSM電壓檢測芯片 BL8506-50NSM - - - - 點擊查看
     BL8506-70NSM電壓檢測芯片 BL8506-70NSM - - - - 點擊查看
     K24C02 EEPROM串行存儲器 K24C02 - - - - 點擊查看
     K24C04 EEPROM串行存儲器 K24C04 - - - - 點擊查看
     K24C08 EEPROM串行存儲器 K24C08 - - - - 點擊查看
     K24C16 EEPROM串行存儲器 K24C16 - - - - 點擊查看
     K24C32 EEPROM串行存儲器 K24C32 - - - - -
     K24C64 EEPROM串行存儲器 K24C64 - - - - -
     AT24C02 EEPROM存儲器 AT24C02 - - - - 點擊查看
     AT24C04 EEPROM存儲器 AT24C04 - - - - 點擊查看
     AT24C08 EEPROM存儲器 AT24C08 - - - - 點擊查看
     AT24C16 EEPROM存儲器 AT24C16 - - - - 點擊查看
     AO3401 AO3401 MOSFET場效應管 A03401 A03401A - - - - 點擊查看
     HT46R48 HT46C48 HT46R48 HT46C48 - - - - -
     HT46R49 HT46C49 HT46R49 HT46C49 - - - - -
     HT46R22/HT46C22 -- A/D 型八位單片機 HT46R22/HT46C22 - - - - -
     HT46R23/HT46C23 -- A/D 型八位單片機 HT46R23/HT46C23 - - - - -
     HT46R232/HT46C232 -- A/D 型八位單片機 HT46R232/HT46C232 - - - - -
     HT46R24/HT46C24 -- A/D 型八位單片機 HT46R24/HT46C24 - - - - -
     HT46RU25/HT46CU25 -- A/D 型八位單片機 HT46RU25/HT46CU25 - - - - -
     HT46RU26/HT46CU26 -- A/D+UART 型八位單片機 HT46RU26/HT46CU26 - - - - -
     HT46R51A/HT46R52A -- A/D型八位OTP單片機 HT46R51A/HT46R52A - - - - -
     HT46R53A/HT46R54A -- A/D型八位OTP單片機 HT46R53A/HT46R54A - - - - -
     HT46R12A -- A/D Type 8-Bit OTP MCU HT46R12A - - - - -
     HT46R14A -- A/D Type 8-Bit OTP MCU HT46R14A - - - - -
     HT46R32/HT46R34 -- A/D+OPA型八位單片機 HT46R32/HT46R34 - - - - -
     HT46R321 HT46R321 - - - - -
     HT46R62/HT46C62 HT46R62/HT46C62 - - - - -
     HT46R63/HT46C63 HT46R63/HT46C63 - - - - -
     HT46R64/HT46C64 -- A/D + LCD 型八位單片機 HT46R64/HT46C64 - - - - -
     HT46R65/HT46C65 -- A/D + LCD 型八位單片機 HT46R65/HT46C65 - - - - -
     HT46R652 -- A/D with LCD Type 8-Bit OTP MCU HT46R652 - - - - -
     HT46RU66/HT46CU66 -- A/D + LCD 型八位單片機 HT46RU66/HT46CU66 - - - - -
     HT46RU67/HT46CU67 -- A/D Type 8-Bit MCU with LCD HT46RU67/HT46CU67 - - - - -
     臺灣合泰 LCD型八位單片機 HT49R50A-1/HT49C50-1/HT49C50L 合泰(HOLTEK) HT49R50A-1/HT49C50-1/HT49C50L 合泰 LCD型八位單片機 原裝現貨 -
     臺灣合泰 LCD型八位單片機 HT49R70A-1/HT49C70-1/HT49C70L 合泰(HOLTEK) HT49R70A-1/HT49C70-1/HT49C70L 合泰 LCD型八位單片機 原裝現貨 -
     HT49RU80/HT49CU80 -- LCD 型八位單片機 HT49RU80/HT49CU80 - - - - -
     HT48R062/HT48C062 -- 經濟型輸入/輸出八位單片機 HT48R062/HT48C062 - - - - -
     HT48R05A-1/HT48C05/HT48R06A-1/HT48C06/HT48R08A-1 -- 經濟型輸入/輸出八位單片機 HT48R05A-1/HT48C05/HT48R06A-1/HT48C06/HT48R08A-1 - - - - -
     HT46R48A/C48A -- 經濟 A/D 型八位單片機 HT46R48A/C48A - - - - -
     HT46R49 -- 經濟 A/D 型八位單片機 HT46R49 - - - - -
     HT46R22 -- A/D 型八位單片機 HT46R22 - - - - -
     AO3400 MOSFET場效應管 AO3400 - - - - -
     AO2301 MOSFET場效應管 AO2301 - - - - -
     芯龍 XL1507 大電流 XL1507 - - - - 點擊查看
     TP5000 TP5000 - - - - 點擊查看
     TP4060 TP4060 - - - - 點擊查看
     TP4059 TP4059 - - - - 點擊查看
     TP4058 TP4058 - - - - 點擊查看
     TP4057 TP4057 - - - - 點擊查看
     TP4055 TP4055 - - - - 點擊查看
     TP4054 TP4054 - - - - 點擊查看
     TP4056 TP4056 - - - - 點擊查看
     TP5600 TP5600 拓微 TP5600 充電管理芯片 移動電源的超大規模集成電路 點擊查看
     TP5410 TP5410 - - - - 點擊查看
     78L05 78L05 - - - - 點擊查看
     ***專用IC ***專用IC - - - - -
     ***專用穩壓管 ***專用穩壓管LDO - - - - -
     ***專用充電芯片 ***專用充電芯片 - - - - -
     ***專用充電IC ***專用充電芯片/IC - - - - -
     ***專用LDO ***專用LDO - - - - -
     ***穩壓管 ***穩壓管 - - - - -
     ***LDO ***LDO - - - - -
     電子秤穩壓管 電子秤專用穩壓管 -
     電子秤專用LDO 電子秤專用LDO - - - - 點擊查看
     電子秤專用IC 電子秤專用IC - - - - -
     電子秤專用液晶驅動芯片 電子秤專用液晶驅動芯片 - - - - -
     同步整流IC MD1692 - - - - 點擊查看
     同步整流IC MD1692C - - - - 點擊查看
     同步整流芯片 MD1691 點擊查看
     DK5V45R10 同步整流IC DK5V45R10 - - - - -
     DK5V45R15 同步整流芯片 DK5V45R15 - - - - -
     DK5V45R20同步二極管芯片 DK5V45R20同步二極管芯片 - - - - -
     明達微電子MD83XX系列低功耗LDO MD8338 - - - - 點擊查看
     HT7125三端穩壓芯片 合泰2.5V 穩壓芯片HT7125 - - - - 點擊查看
     HT7530低壓差LDO線性穩壓管 合泰100MA,3V穩壓芯片HT7530 - - - - 點擊查看
     HT7533低壓差LDO線性穩壓管 合泰100MA 3.3V穩壓芯片HT7533 - - - - 點擊查看
     HT7536低壓差LDO線性穩壓管 合泰100MA 3.6V穩壓芯片HT7536 - - - - 點擊查看
     HT7544低壓差LDO線性穩壓管 HT7544 - - - - 點擊查看
     HT7550低壓差LDO線性穩壓管 合泰100MA 5V穩壓芯片HT7550 - - - - 點擊查看
     HT7315 合泰250MA 1.5V穩壓芯片HT7315 - - - - 點擊查看
     HT7318 合泰250MA 1.8V穩壓芯片HT7318 - - - - 點擊查看
     HT7325 合泰250MA 2.5V 穩壓芯片HT7325 - - - - 點擊查看
     HT7327 合泰250MA 2.7V 穩壓芯片HT7327 - - - - 點擊查看
     HT7330 合泰250MA 3V 穩壓芯片HT7330 - - - - 點擊查看
     HT7333 合泰250MA 3.3V 穩壓芯片HT7333 - - - - 點擊查看
     HT7335 合泰250MA 3.5V 穩壓芯片HT7335 - - - - 點擊查看
     HT7336 合泰250MA 3.6V 穩壓芯片HT7336 - - - - 點擊查看
     HT7344 合泰250MA 4.4V 穩壓芯片HT7344 - - - - 點擊查看
     HT7350 250MA 5V HT7350 - - - - 點擊查看
     HT7218 合泰300MA 1.8V穩壓芯片HT7218 - - - - 點擊查看
     HT7225 合泰300MA 2.5V穩壓芯片HT7225 - - - - 點擊查看
     HT7227 合泰300MA 2.7V 穩壓芯片HT7227 - - - - 點擊查看
     HT7230 合泰300MA 3V穩壓芯片HT7230 - - - - 點擊查看
     HT7233 合泰300MA 3.3V 穩壓芯片HT7233 - - - - 點擊查看
     HT7250 合泰300MA 5V 穩壓芯片HT7250 - - - - 點擊查看
     HT7020電壓檢測IC(芯片) HT7020 - - - - 點擊查看
     HT7818 合泰500MA 1.8V穩壓芯片 HT7818 - - - - 點擊查看
     HT7825 合泰500MA 2.5V穩壓芯片HT7825 - - - - 點擊查看
     HT7830 合泰500MA 3V穩壓芯片HT7830 - - - - 點擊查看
     HT7833 合泰500MA 3.3V穩壓芯片HT7833 - - - - 點擊查看
     HT7850 合泰500MA 5V 穩壓芯片HT7850 - - - - 點擊查看
     MD7015 美達微電壓檢測芯片MD7015 - - - - 點擊查看
     MD7019 美達微電壓檢測芯片MD7019 - - - - 點擊查看
     MD7020 美達微電壓檢測芯片MD7020 - - - - 點擊查看
     MD7021 美達微電壓檢測芯片MD7021 - - - - 點擊查看
     MD7022 美達微電壓檢測芯片MD7022 - - - - 點擊查看
     MD7023 美達微電壓檢測芯片MD7023 - - - - 點擊查看
     MD7024 美達微電壓檢測芯片MD7024 - - - - 點擊查看
     MD7027 美達微電壓檢測芯片MD7027 - - - - 點擊查看
     MD7030 美達微電壓檢測芯片MD7030 - - - - 點擊查看
     MD7033 美達微電壓檢測芯片MD7033 - - - - 點擊查看
     MD7039 美達微電壓檢測芯片MD7039 - - - - 點擊查看
     MD7042 美達微電壓檢測芯片MD7042 - - - - 點擊查看
     MD7044 美達微電壓檢測芯片MD7044 - - - - 點擊查看
     MD7050 美達微電壓檢測芯片MD7050 - - - - 點擊查看
     MD7070 美達微電壓檢測芯片MD7070 - - - - 點擊查看
     MD53R18 美達微500MA穩壓芯片MD53R18 - - - - 點擊查看
     MD53R28 美達微500MA穩壓芯片MD53R28 - - - - 點擊查看
     MD53R30 美達微500MA穩壓芯片MD53R30 - - - - 點擊查看
     MD53R33 美達微500MA穩壓芯片MD53R33 - - - - 點擊查看
     MD53R50 美達微500MA穩壓芯片MD53R50 - - - - 點擊查看
     MD53U18 美達微MD53U18 - - - - 點擊查看
     MD53U27 美達微穩壓芯片MD53U27 - - - - 點擊查看
     MD53U28 美達微穩壓芯片MD53U28 - - - - 點擊查看
     MD53U30 美達微穩壓芯片MD53U30 - - - - 點擊查看
     MD53U33 MD53U33 - - - - 點擊查看
     MD53U36 美達微穩壓芯片MD53U36 - - - - 點擊查看
     MD53U44 美達微穩壓芯片MD53U44 - - - - 點擊查看
     MD53U50 MD53U50 - - - - 點擊查看
     MD5312 美達微500MA穩壓芯片MD5312 - - - - 點擊查看
     MD5315 美達微500MA穩壓芯片MD5315 - - - - 點擊查看
     MD5317 美達微500MA穩壓芯片 MD5317 - - - - 點擊查看
     MD5318 美達微500MA穩壓芯片 MD5318 - - - - 點擊查看
     MD5321 美達微500MA穩壓芯片 MD5321 - - - - 點擊查看
     MD5325 美達微500MA穩壓芯片 MD5325 - - - - 點擊查看
     MD5327 美達微500MA穩壓芯片 MD5327 - - - - 點擊查看
     MD5328 美達微500MA穩壓芯片 MD5328 - - - - 點擊查看
     MD5330 美達微500MA穩壓芯片 MD5330 - - - - 點擊查看
     MD5333 美達微500MA穩壓芯片 MD5333 - - - - 點擊查看
     MD5336 美達微500MA穩壓芯片 MD5336 - - - - 點擊查看
     MD5338 美達微500MA穩壓芯片 MD5338 - - - - 點擊查看
     MD5344 美達微500MA穩壓芯片 MD5344 - - - - 點擊查看
     MD5350 美達微500MA穩壓芯片 MD5350 - - - - 點擊查看
     MD7115 美達微30MA穩壓芯片 MD7115 - - - - 點擊查看
     MD7130 美達微30MA穩壓芯片 MD7130 - - - - 點擊查看
     MD7133 美達微30MA穩壓芯片 MD7133 - - - - 點擊查看
     MD7136 美達微30MA穩壓芯片 MD7136 - - - - 點擊查看
     MD7140 美達微30MA穩壓芯片 MD7140 - - - - 點擊查看
     MD7144 美達微30MA穩壓芯片 MD7144 - - - - 點擊查看
     MD7150 美達微30MA穩壓芯片 MD7150 - - - - 點擊查看
     MD7130H 美達微28V輸入穩壓芯片MD7130H - - - - 點擊查看
     MD7133H 美達微28V輸入穩壓芯片 MD7133H - - - - 點擊查看
     MD7136H 美達微28V輸入穩壓芯片 MD7136H - - - - 點擊查看
     MD7144H 美達微28V輸入穩壓芯片 MD7144H - - - - 點擊查看
     MD7150H 美達微28V輸入穩壓芯片 MD7150H - - - - 點擊查看
     MD73R25 美達微300MA穩壓芯片 MD73R25 - - - - 點擊查看
     MD73R28 美達微300MA穩壓芯片 MD73R28 - - - - 點擊查看
     MD73R30 美達微300MA穩壓芯片 MD73R30 - - - - 點擊查看
     MD73R33 美達微300MA穩壓芯片 MD73R33 - - - - 點擊查看
     MD73R36 300MA MD73R36 - - - - 點擊查看
     MD73R44 美達微300MA穩壓芯片 MD73R44 - - - - 點擊查看
     MD73R50 美達微300MA穩壓芯片 MD73R50 - - - - 點擊查看
     MD73U28 美達微300MA穩壓芯片 MD73U28 - - - - 點擊查看
     MD73U30 美達微300MA穩壓芯片 MD73U30 - - - - 點擊查看
     MD73U33 美達微300MA穩壓芯片 MD73U33 - - - - 點擊查看
     MD73U36 美達微300MA穩壓芯片 MD73U36 - - - - 點擊查看
     MD73U44 美達微300MA穩壓芯片 MD73U44 - - - - 點擊查看
     MD73U50 美達微300MA穩壓芯片 MD73U50 - - - - 點擊查看
     MD7315 美達微300MA穩壓芯片MD7315 - - - - 點擊查看
     MD7318 美達微300MA穩壓芯片MD7318 - - - - 點擊查看
     MD7325 美達微300MA穩壓芯片MD7325 - - - - 點擊查看
     MD7328 美達微300MA穩壓芯片MD7328 - - - - 點擊查看
     MD7330 美達微300MA穩壓芯片MD7330 - - - - 點擊查看
     MD7333 美達微300MA穩壓芯片MD7333 - - - - 點擊查看
     MD7336 美達微300MA穩壓芯片MD7336 - - - - 點擊查看
     MD7344 美達微300MA穩壓芯片MD7344 - - - - 點擊查看
     MD7350 美達微300MA穩壓芯片MD7350 - - - - 點擊查看
     MD75U30 高速低壓差 (LDO) MD75U30 - - - - 點擊查看
     MD75U33 高速低壓差 (LDO) MD75U33 - - - - 點擊查看
     MD75U36 高速低壓差 (LDO) MD75U36 - - - - 點擊查看
     MD75U44 高速低壓差 (LDO) MD75U44 - - - - 點擊查看
     MD75U50 高速低壓差 (LDO) MD75U50 - - - - 點擊查看
     MD7530 高耐壓低壓差微功耗型MD7530 - - - - 點擊查看
     HT7523-2 高精度HT7523-2 - - - - 點擊查看
     HT7521-2 高精度穩壓芯片HT7521-2 - - - - 點擊查看
     HT7525-2 高精度穩壓芯片HT7525-2 - - - - 點擊查看
     HT7527-2 高精度穩壓芯片HT7527-2 - - - - 點擊查看
     HT7530-2 高精度穩壓芯片HT7530-2 - - - - 點擊查看
     HT7533-2 高精度穩壓芯片HT7533-2 - - - - 點擊查看
     HT7536-2 高精度穩壓芯片HT7536-2 - - - - 點擊查看
     HT7540-2 高精度穩壓芯片HT7540-2 - - - - 點擊查看
     HT7544-2 高精度穩壓芯片HT7544-2 - - - - 點擊查看
     HT7550-2 高精度穩壓芯片HT7550-2 - - - - 點擊查看
     HT7560-2 高精度穩壓芯片HT7560-2 - - - - 點擊查看
     HT7570-2 高精度穩壓芯片HT7570-2 - - - - 點擊查看
     HT7580-2 高精度穩壓芯片HT7580-2 - - - - 點擊查看
     HT7590-2 高精度穩壓芯片HT7590-2 - - - - 點擊查看
     HT75A0-2 高精度穩壓芯片HT75A0-2 - - - - 點擊查看
     HT75C0-2 高精度穩壓芯片HT75C0-2 - - - - 點擊查看
     XC6206P152MR 特瑞仕穩壓芯片XC6206P152MR - - - - 點擊查看
     XC6206P182MR 特瑞仕穩壓芯片XC6206P182MR - - - - 點擊查看
     XC6206P212MR 特瑞仕穩壓芯片XC6206P212MR - - - - 點擊查看
     XC6206P222MR 特瑞仕穩壓芯片XC6206P222MR - - - - 點擊查看
     XC6206P232MR 特瑞仕穩壓芯片XC6206P232MR - - - - 點擊查看
     XC6206P252MR 特瑞仕穩壓芯片XC6206P252MR - - - - 點擊查看
     XC6206P272MR 特瑞仕穩壓芯片XC6206P272MR - - - - 點擊查看
     XC6206P282MR 特瑞仕穩壓芯片XC6206P282MR - - - - 點擊查看
     XC6206P302MR 特瑞仕穩壓芯片XC6206P302MR - - - - 點擊查看
     XC6206P332MR 特瑞仕穩壓芯片XC6206P332MR - - - - 點擊查看
     XC6206P352MR 特瑞仕穩壓芯片XC6206P352MR - - - - 點擊查看
     XC6206P362MR 特瑞仕穩壓芯片XC6206P362MR - - - - 點擊查看
     XC6206P402MR 特瑞仕穩壓芯片XC6206P402MR - - - - 點擊查看
     XC6206P442MR 特瑞仕穩壓芯片XC6206P442MR - - - - 點擊查看
     XC6206P502MR 特瑞仕穩壓芯片XC6206P502MR - - - - 點擊查看
     XC6206P122PR 特瑞仕穩壓芯片XC6206P122PR - - - - 點擊查看
     XC6206P152PR 特瑞仕穩壓芯片XC6206P152PR - - - - 點擊查看
     XC6206P182PR 特瑞仕穩壓芯片XC6206P182PR - - - - 點擊查看
     XC6206P212PR 特瑞仕穩壓芯片XC6206P212PR - - - - 點擊查看
     XC6206P222PR 特瑞仕穩壓芯片XC6206P222PR - - - - 點擊查看
     XC6206P232PR 特瑞仕穩壓芯片XC6206P232PR - - - - 點擊查看
     XC6206P252PR 特瑞仕穩壓芯片XC6206P252PR - - - - 點擊查看
     XC6206P272PR 特瑞仕穩壓芯片XC6206P272PR - - - - 點擊查看
     XC6206P282PR 特瑞仕穩壓芯片XC6206P282PR - - - - 點擊查看
     XC6206P302PR 特瑞仕穩壓芯片XC6206P302PR - - - - 點擊查看
     XC6206P332PR 特瑞仕穩壓芯片XC6206P332PR - - - - 點擊查看
     XC6206P352PR 特瑞仕穩壓芯片XC6206P352PR - - - - 點擊查看
     XC6206P362PR 特瑞仕穩壓芯片XC6206P362PR - - - - 點擊查看
     XC6206P402PR 特瑞仕穩壓芯片XC6206P402PR - - - - 點擊查看
     XC6206P442PR 特瑞仕穩壓芯片XC6206P442PR 點擊查看
     XC6206P502PR 特瑞仕穩壓芯片XC6206P502PR 點擊查看
     XC6201 XC6201系列穩壓芯片 - - - - 點擊查看
     XC6201P182 XC6201P182穩壓芯片 - - - - 點擊查看
     XC6201P272 XC6201P272穩壓芯片 - - - - 點擊查看
     XC6201P332 XC6201P332穩壓芯片 - - - - 點擊查看
     XC6201P502 XC6201P502穩壓芯片 - - - - 點擊查看
     XC6202P182 XC6202P182穩壓芯片 - - - - 點擊查看
     XC6202P302 XC6202P302穩壓芯片 - - - - 點擊查看
     XC6202P332 XC6202P332穩壓芯片 - - - - 點擊查看
     XC6202P502 XC6202P502穩壓芯片 - - - - 點擊查看
     XC6202PC02 XC6202PC02穩壓芯片 - - - - 點擊查看
     XC6202PJ02 XC6202PJ02穩壓芯片 - - - - 點擊查看
     XC6203 XC6203穩壓芯片 - - - - 點擊查看
     XC6203P182MR XC6203P182MR穩壓芯片 - - - - 點擊查看
     XC6203P252MR XC6203P252MR穩壓芯片 - - - - 點擊查看
     XC6203P302MR XC6203P302MR穩壓芯片 - - - - 點擊查看
     XC6203P332MR XC6203P332MR穩壓芯片 - - - - 點擊查看
     XC6203P502MR XC6203P502MR穩壓芯片 - - - - 點擊查看
     XC6203P182PR XC6203P182PR穩壓芯片 - - - - 點擊查看
     XC6203P252PR XC6203P252PR穩壓芯片 - - - - 點擊查看
     XC6203P302PR XC6203P302PR穩壓芯片 - - - - 點擊查看
     XC6203P332PR XC6203P332PR穩壓芯片 - - - - 點擊查看
     XC6203P502PR XC6203P502PR穩壓芯片 - - - - 點擊查看
     MD5233 MD5233 穩壓芯片 - - - - 點擊查看
     XC6219B152MR XC6219B152MR穩壓芯片 - - - - 點擊查看
     XC6219B182MR XC6219B182MR穩壓芯片 - - - - 點擊查看
     XC6219B252MR XC6219B252MR穩壓芯片 - - - - 點擊查看
     XC6219B302MR XC6219B302MR穩壓芯片 - - - - 點擊查看
     XC6219B332MR XC6219B332MR穩壓芯片 - - - - 點擊查看
     XC6219B362MR XC6219B362MR穩壓芯片 - - - - 點擊查看
     XC6219B502MR XC6219B502MR穩壓芯片 - - - - 點擊查看
     HT46R46/HT46C46/HT46R47/HT46C47 合泰單片機 HT46R46/HT46C46/HT46R47/HT46C47 合泰單片機 - - - - -
     HT48R062合泰單片機 HT48R062 -- 經濟型輸入/輸出八位單片機 - - - - -
     HT48R05A-1合泰單片機 HT48R05A-1 - - - - -
     HT48R06A-1合泰單片機 HT48R06A-1 - - - - -
     HT48R07A-1合泰單片機 HT48R07A-1 - - - - -
     HT48R08A-1合泰單片機 HT48R08A-1 - - - - -
     HT93LC46合泰存儲器 HT93LC46 - - - - -
     HT24LC02合泰存儲器 HT24LC02 - - - - -
     HT24LC04合泰存儲器 HT24LC04 - - - - -
     HT24LC08合泰存儲器 HT24LC08 - - - - -
     HT24LC16合泰存儲器 HT24LC16 - - - - -
     HT24LC32合泰存儲器 HT24LC32 - - - - -
     HT24LC64合泰存儲器 HT24LC64 - - - - -
     HT2201合泰存儲器 HT2201 - - - - -
     MD7750 DC-DC升壓芯片 MD7750 - - - - 點擊查看
     HT7015電壓檢測IC(芯片) HT7015 - - - - 點擊查看
     HT7121三端穩壓芯片 合泰2.1V穩壓芯片HT7121 - - - - 點擊查看
     MD7533 高耐壓低壓差微功耗型MD7533 - - - - 點擊查看
     MD7536 高耐壓低壓差微功耗型MD7536 - - - - 點擊查看
     HT7130三端穩壓芯片 合泰3V穩壓芯片HT7130 - - - - 點擊查看
     HT7019電壓檢測IC(芯片) HT7019 - - - - 點擊查看
     MD7737 DC-DC升壓芯片 MD7737 - - - - 點擊查看
     MD7733 DC-DC升壓芯片 MD7733 - - - - 點擊查看
     HT7021電壓檢測IC(芯片) HT7021 - - - - 點擊查看
     HT7133三端穩壓芯片 合泰3.3V穩壓芯片HT7133 - - - - 點擊查看
     MD7540 高耐壓低壓差微功耗型MD7540 - - - - 點擊查看
     MD7544 高耐壓低壓差微功耗型MD7544 - - - - 點擊查看
     HT7136三端穩壓芯片 合泰3.6V穩壓芯片HT7136 - - - - 點擊查看
     HT7022電壓檢測IC(芯片) HT7022 - - - - 點擊查看
     MD7730 DC-DC升壓芯片 MD7730 - - - - 點擊查看
     MD7727 DC-DC升壓芯片 MD7727 - - - - 點擊查看
     HT7024電壓檢測IC(芯片) HT7024 - - - - 點擊查看
     HT7140三端穩壓芯片 合泰4.4V穩壓芯片HT7140 - - - - 點擊查看
     MD7550 高耐壓低壓差微功耗型MD7550 - - - - 點擊查看
     MD7530H 高耐壓低壓差微功耗型MD7530H - - - - 點擊查看
     HT7144三端穩壓芯片 合泰3.6V穩壓芯片HT7144 - - - - 點擊查看
     HT7027電壓檢測IC(芯片) 合泰電壓檢測芯片HT7027 - - - - 點擊查看
     MD7718 DC-DC升壓芯片 MD7718 - - - - 點擊查看
     臺灣合泰電壓檢測IC(芯片) HT7019 點擊查看
     HT7150三端穩壓芯片 合泰5V穩壓芯片HT7150 - - - - 點擊查看
     MD7533H 高耐壓低壓差微功耗型MD7533H - - - - 點擊查看
     MD8850 DC-DC升壓芯片 MD8850 - - - - 點擊查看
     MD8837 DC-DC升壓芯片 MD8837 - - - - 點擊查看
     MD7536H 高耐壓低壓差微功耗型MD7536H - - - - 點擊查看
     HT7033電壓檢測IC(芯片) HT7033 - - - - 點擊查看
     HT7039電壓檢測IC(芯片) 合泰電壓檢測芯片HT7039 - - - - 點擊查看
     MD7540H 高耐壓低壓差微功耗型MD7540H - - - - 點擊查看
     MD8833 DC-DC升壓芯片 MD8833 - - - - 點擊查看
     MD8830 DC-DC升壓芯片 MD8830 - - - - 點擊查看
     HT7042電壓檢測IC(芯片) HT7042 - - - - 點擊查看
     MD7544H 高耐壓低壓差微功耗型MD7544H - - - - 點擊查看
     HT7044電壓檢測IC(芯片) HT7044 - - - - 點擊查看
     MD8827 DC-DC升壓芯片 MD8827 - - - - 點擊查看
     MD7550H 高耐壓低壓差微功耗型MD7550H - - - - 點擊查看
     HT7050電壓檢測IC(芯片) HT7050 - - - - 點擊查看
     MD8818 DC-DC升壓芯片 MD8818 - - - - 點擊查看
     HT7070電壓檢測IC(芯片) HT7070 - - - - 點擊查看

     粵公網安備 44030702001024號

     AV无码国产精品性色aⅴ_久久精品色浮束缚丰滿人妻_久久天天躁狠狠躁夜夜不卡_午夜看片亚洲无码高清
     <p id="3nhxw"><strong id="3nhxw"><small id="3nhxw"></small></strong></p>
        <p id="3nhxw"><strong id="3nhxw"><xmp id="3nhxw"></xmp></strong></p>